BILJARTEN

De Miete is de biljartzaal van De Landerijen. In De Miete zijn 2 biljartclubs actief:
Biljartver. ‘t Centrum. De club neemt o.a. deel aan de competitie van de KNBB. Als lid kun je op de volgende dagdelen biljarten: dinsdagmiddag; woensdag, vrijdag, zaterdagmorgen en avond en zondagmiddag.
Meer info: Bert Groen tel. 451993

Biljartver. De Landerijen. Als lid kun je op de volgende dagdelen biljarten: maandagmiddag en avond; dinsdagmorgen en avond; donderdag; zaterdagmiddag en zondagavond.
Meer info: Joop Zuithof tel. 451830