BILJARTEN

Binnen De Landerijen zijn de biljartverenigingen “’t Centrum” en “De Landerijen” actief:

Biljartvereniging ’t Centrum

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:
Ulbe Koopman, voorzitter
Bert Groen, secretaris
Nico Wijngaard,  penningmeester
Leden:
Om lid te worden moet men 40 jaar of ouder zijn (dit geldt alleen voor de heren). Voor de dames geldt geen leeftijdslimiet.
Mensen met een handicap kunnen in overleg met het bestuur eerder worden toegelaten.
Belangstellenden kunnen gebruik maken van een paar gratis biljartlessen.

We hebben: wedstrijd spelende leden dames
wedstrijd spelende leden heren
recreanten.

Lid worden:
De eerste 3 maanden is men aspirant-lid.
De contributie bedraagt € 65,00 per jaar.
Alle consumpties kosten € 1,00.

Wat organiseert “Biljartclub ’t Centrum”.
Clubcompetitie dames elke dinsdagavond vanaf 18.30 uur.
Clubcompetitie heren elke vrijdagavond vanaf 18.30 uur.

Competitie S.W.O. (Stichting Welzijn Ouderen), dit is een onderlinge clubcompetitie met andere verenigingen.
Vriendschappelijke wedstrijden (in competitieverband) met andere verenigingen (diverse middagen).
Voor deelname aan een competitie, het wedstrijdgebeuren, is het verplicht 100 beurten te spelen verdeeld over 4 wedstrijden, tegen verschillende tegenstanders. Hierna wordt haar/zijn gemiddelde vastgesteld.

Wat gaan we doen de komende tijd:
Het is de bedoeling dat we in 2017 enkele toernooien gaan organiseren. Te denken valt aan:
Tien over rood,
Bandstoten,
Zomercompetitie (ook voor recreanten)
Kersttoernooi (ook voor recreanten)

_____________________________________________________

Klik hier voor foto’s van de Biljartclub