Informatie over uw digitale erfenis


Oldemarkt -Een verjaardagsnotificatie van iemand die overleden is, een vriendschapssuggestie via Facebook of een gepersonaliseerde nieuwsbrief van een forum waar een overledene actief was – het zijn voor nabestaanden pijnlijke momenten als er niets met de profielen gebeurt.
Het is van belang dat iedereen nadenkt over wat er na het overlijden moet gebeuren en waar mogelijk vast voorbereidingen treft.
Hoe staat het ervoor?
• 81 procent van de Nederlanders heeft helemaal niets geregeld met betrekking tot zijn digitale nalatenschap.
• Inmiddels is al bijna de helft (47 procent) van de Nederlanders dan ook wel eens geconfronteerd met een ‘spookaccount’, een online profiel van iemand die al overleden is.
Waarom inzicht belangrijk?
• Steeds meer info van ons zelf staat op internet.
• Deze online informatie en accounts blijven bestaan na uw overlijden.
• Nabestaanden weten niet waar u allemaal online actief was.
• Voor het afsluiten van accounts moeten nabestaanden ingewikkelde procedures doorlopen.
• Reden te meer uw digitale leven inzichtelijk te maken voor uw nabestaanden.Hoe gaat u dat regelen?
Daarvoor is de bijeenkomst van de Computergroep van De Landerijen op maandag 21 januari om 14.30 uur. We reiken u handreikingen aan om dit probleem beheersbaar te maken. Er zijn vele mogelijkheden hiervoor en deze bespreken we met u.
De kosten voor deze bijeenkomst zijn € 3,50 incl. koffie/thee.

Geplaatst in Activiteiten